Niet leverbaar -Discontinued - Fuori produzione *Prices include VAT
Manufacturer Weerhuisje
Article codeWH-WUS02-WebpackWMR
Ordere options:

Choose weather cam (optional):
Add optional web cam (live example).

Wireless setup help (optional):
Help setting up for Wifi network.

Weather cam activation (optional):
Activate a (your) weather cam on your weather website

Agree to conditions of use (required):
By choosing this option you confirm having read the terms of service and agree to it.

Name weather station (required):
The name of your weather station as shown in the address URL
Tips:
Voor een goede vindbaarheid op Google zijn de zoekwoorden "weerstation" en uw locatie (woonplaats) het meest effectief. Dus b.v. naam: weerstationhijken. De URL wordt dan www.mijneigenweer.nl/weerstationhijken.
U kunt, indien gewenst, de naam op de banner van uw weerwebsite laten afwijken van de URL naam.

For a good search result on Google keywords "weather station" and your location (Place) are most effective. E.g. name: weather station London. The URL will then be www.myownweather.eu/meteolondon.
If you wish you can use a different name on the banner of your weather website.


Your own weather website
  • The WUS02 WebPackWMR consists of an Oregon WMR89 weather station, a WUS02 Meteobridge upload server and a fully equipped weather website hosted for you by Weerhuisje.nl.
  • No hassle with installation. Plug in and ready to go.
  • You don't need web space yourself. Your weather website is hosted on www.myownweather.eu a website of Weerhuisje.nl.
  • Works with your own (supported) weather station.
  • Power consumption less than € 5 per year.
  • Support for several types of weather stations (Product info > Meteobridge).
  • Consult www.myownweather.eu for more information. Demo site: Weerstation hijken

Specifications

Merken Weerhuisje