Weerhuisje.nl, all about weather.

Weerstation - TFA 35.1115-IT Square

Weerstation met buitentemp. en voorspelling. Met permanent min/max weergave.

Weerstation - TFA 35.1115-IT Square
Weerstation - TFA 35.1115-IT Square
€ 64.07 42.95 *Prices include VAT
ManufacturerTFA
Article codeTF-35.1115-IT
0 star(s) in 0 review(s) Write a review

On stock

  • Draadloze overdracht van de buitentemperatuur via de zender (max. 100 m),
  • Vermelding van binnen- en buitentemperatuur, max.-min.-functie
  • Weersvoorspelling met trendindicator
  • Radiogestuurde klok met alarm en snooze-functie
  • Meetbereik temperatuur buiten -40 ... +60 ° C, binnen - 10e .. +38 ° C,
  • Tijdzone ± 12 uur, zilveren frame / plexiglas
  • Hangend of staand te plaatsen

Meegeleverd:
  • buitentemperatuur zender 30.3188.IT
  • 2 x 1,5 V AA batterijen voor de hoofdunit, 2 x 1,5 V AAA voor de zender niet inbegrepen

Afmetingen:
131 x 125 x 26 mm, 87 x 32 x 14 mm, 200 g, EK-EL
NL Handleiding

WEERSTATION Cat. No. 35.1115.IT

Hartelijk dank dat u voor dit radiografisch weerstation van de firma TFA
hebt gekozen.
Voor u met het apparaat gaat werken, leest u a.u.b. de
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en
onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op
het in bedrijf nemen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u
tips voor het geval van een storing.
Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u
ook beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke
rechten bij gebreken niet meer gelden door verkeerd gebruik.
Voor schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de handleiding
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies!
Bewaar deze instructies a.u.b. goed!

LEVERING
• Radiografisch weerstation (basisapparaat)
• Buitenzender
• Gebruiksaanwijzing

HOE U UW NIEUW APPARAAT KUNT GEBRUIKEN EN ALLE
VOORDELEN ERVAN IN ÉÉN OOGOPSLAG
• Functie atoomtijd (DCF-radiografische tijd) met mogelijkheid tot
handmatig instellen
• Tijdontvangst AAN/UIT (instelbaar)
• 24-uren tijdweergave

59
• Tijdzone instelbaar -12 t/m 12 uur
• Uitgerust met repeteerwekker met sluimeralarm
• Weersvoorspelling aan de hand van 3 weerplaatjes en
prognosepijltjes
• Weergave temperatuur instelbaar op Celsius (°C)
• Weergave binnen- en buitentemperatuur met MIN/MAX-registraties
• Alle MIN/MAX-registraties kunnen worden geannuleerd
• Draadloze transmissie via 868 MHz
• Ontvangst buitensignaal met tussenpauzen van 4 seconden
• Batterij-indicator
• Voor op tafel of aan de muur
VOOR UW VEILIGHEID:
• Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven
doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze
handleiding is aangegeven.
• Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het
apparaat is niet toegestaan.
• Het apparaat is niet geschikt voor medische doeleinden of voor
openbare informatie, maar bestemd voor particulier gebruik.
Opgelet!
Letselgevaar:
• Bewaar het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van
kinderen.
• Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar
halen of opladen. Kans op explosie!
• Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke
batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage
van de batterijen te voorkomen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en
nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types. Draag

60
LCDscherm
Standaard
Deksel
batterijvak
Ophanggaatje
Functietoetsen
keukenhandschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een
beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!
Belangrijke informatie over de productveiligheid!
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en
schokken.
• De buitensensor is tegen spatwater beschermd, maar niet
waterdicht. Zoek een tegen regen beschermde plaats uit voor de
zender.
ONDERDELEN
Het weerstation
De buitentemperatuurzender
• Transmissie van de buitentemperatuur naar
het weerstation via 868 MHz.
• Regenbestendige bekapping
• Omhulsel voor bevestiging aan de muur
(ophangen op een beschutte plek. Vermijd
rechtstreekse regen en direkt zonlicht)

61
PLAATSEN EN VERVANGEN VAN BATTERIJEN IN DE
TEMPERATUURZENDER
De temperatuurzender wordt gevoed door 2 x AAA,
IEC LR3, 1.5V batterijen. Volg onderstaande stappen
voor het plaatsen en vervangen van de batterijen:
1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
2. Breng batterijen in, daarbij lettend op juiste
polariteit (zie markering).
3. Breng het deksel van batterijvak terug op z’n
plaats en schroef het weer dicht.
PLAATSEN EN VERVANGEN VAN BATTERIJEN IN HET
WEERSTATION
Het weerstation werkt op 2 x AA, IEC LR6, 1.5V batterijen. Volg
onderstaande stappen voor het plaatsen en vervangen van de batterijen:
1. Verwijder het deksel aan de
achterkant van het
weerstation.
2. Plaats batterijen en let daarbij
op de juiste polariteit (zie
markering).
3. Sluit het deksel van het
batterijvak weer.
Batterijwissel
• Vervang de batterij in het basisstation als de batterij symbool
verschijnt op de binnentemperatuur indicator.
• Vervang de batterij in de zender als de batterij symbool verschijnt
op de buitentemperatuur indicator.

62
Let op:
Als de batterijen in een van de toestellen vervangen worden, dienen alle
toestellen opnieuw te worden opgestart volgens de opstartprocedure. Dit
is vanwege het feit dat de zender bij het opstarten een bepaalde
beveiligingscode toekent. Deze code moet door het weerstation worden
ontvangen en opgeslagen tijdens de eerste 3 minuten van de werking
van de zender.
OPSTARTEN:
Let op: Dit weerstation kan slechts een buitenzender ontvangen.
1. Plaats eerst de batterijen in de temperatuurzender (zie “Plaatsen
en vervangen van batterijen in de temperatuurzender“).
2. Onmiddellijk daarna en wel binnen 30 seconden de batterijen in het
weerstation plaatsen (zie “Plaatsen en vervangen van batterijen
in de weerstation“). Zodra de batterijen zijn geplaatst lichten alle
secties van het scherm even op. Vervolgens worden de tijd 0:00 en
de weerplaatjes met zon en wolkje weergegeven, en de
binnentemperatuur weergegeven. Als dit na 60 seconden nog
steeds niet het geval is, neem er batterijen dan uit en wacht 30
seconden alvorens deze weer te plaatsen.
3. Nadat de batterijen in de sensor zijn geplaatst begint het
Weerstation data van de sensor te ontvangen. De
buitentemperatuur de pictogram van het signaalontvangst zullen nu
door het weerstation worden weergegeven. Als dit na 5 minuten
niet het geval is, dienen de batterijen te worden uitgenomen en
herstart te worden vanaf stap 1.
4. Teneinde voldoende ontvangst van het 868 MHz-zendsignaal te
verzekeren mag de afstand tussen de sensor en de uiteindelijke
positie van het weerstation niet meer bedragen dan 100 meter (zie
opmerkingen onder “Ophangen” en “868 MHz-ontvangst”).
5. Zodra de op afstand gemeten temperatuur door het weerstation is
ontvangen en wordt weergegeven, wordt automatisch de ontvangst

63
van de DCF-tijd (radiografisch bestuurde tijd) gestart. Dit duurt
normaliter en in gunstige omstandigheden tussen 3-5 minuten.
DCF-RADIOGRAFISCHE TIJD
De tijdbasis voor de radiografisch bestuurde tijd is een Cesium Atomic
Klok van het Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig met
een afwijking van minder dan een seconden in één miljoen jaar. De tijd
wordt gecodeerd uitgezonden vanuit Mainflingen bij Frankfurt via het
frekwentiesignaal DCF-77 (77.5 kHz) en heeft een zendbereik van
ongeveer 1500 km. Het radiografisch bestuurde weerprojectiestation
ontvangt dit signaal en zet het om in de preciese zomer- of wintertijd.
De kwaliteit van de ontvangst hangt in sterke mate af van de
geografische ligging. Normaliter zouden er binnen een straal van 1500
km rondom Frankfurt geen ontvangstproblemen mogen zijn.
DCF-ontvangst vindt tweemaal per dag plaats: om 02:00 en 03:00 uur ‘s
morgens. Als ontvangst om 3:00 uur ’s morgens nog niet gelukt is, dan
wordt een uur later nogmaals een poging gedaan, enzovoorts tot 06:00
uur, of totdat ontvangst gelukt is. Als ontvangst om 06:00 uur ’s morgens
nog steeds niet geslaagd is, dan wordt de volgende dag om 02:00 uur
weer een poging gedaan.
Zodra de testperiode voor ontvangst van de buitengegevens voorbij is,
gaan het DCF torensymbooltje in de linkerbenedenhoek van het eerste
deel op het scherm van de klok knipperen. Dit geeft aan dat de klok het
radiosignaal ontdekt heeft en het probeert te ontvangen. Zodra de
tijdcode ontvangen is, blijft het DCF torensymbooltje permanent op het
scherm staan en wordt de radiografische bestuurde tijd weergegeven.
Als het torentje knippert maar de tijd niet wordt ingesteld of het DCF
torentje helemaal niet verschijnt, controleer dan het volgende:
• Aanbevolen afstand van mogelijke storingsbronnen zoals
computermonitoren of TV-toestellen is tenminste 1.5-2 meter.
• In ruimten met gewapend beton (kelders, torenflats) wordt het
signaal uiteraard verzwakt ontvangen. In extreme gevallen het

64
toestel dichter bij het raam zetten met de voor- of achterkant in de
richting van de Frankfurt-zender.
• ’s Nachts zijn atmosferische storingen over het algemeen minder
ernstig en is ontvangst in de meeste gevallen wel mogelijk. Een
enkele ontvangst per dag is voldoende om de tijdsafwijking onder 1
seconde te houden.
FUNCTIETOETSEN:
Weerstation:
Het weerstation heeft vier praktische functietoetsen.
SET-toets (Handbediend regelen):
• Indrukken voor het regelen van één van de volgende functies:
tijdzone, tijdontvangst AAN/UIT en handbediende tijd
• Alarm uitschakelen
+ toets
• Indrukken om in regelstand een waarde te wijzigen
• Alarm uitschakelen
ALARM-toets
• Indrukken om naar regelstand alarm te gaan
• Alarm activeren/uitschakelen
• Alarm uitschakelen
MIN/MAX RESET-toets
• Verspringen tussen weergave van maximum/minimum temperatuur
• Handbediende regelstand
SET-toets MIN/MAX
RESETtoets
+ toets ALARM-toets

65
Binnentemperatuur
Prognosepijltjes
Weerplaatjes
MIN/MAX Buitemperatuur
• De sluimerfunctie van het repeteeralarm activeren
LCD-SCHERM EN INSTELLINGEN:
* Als het weerstation erin geslaagd is het signaal van de zenders te
ontvangen, verschijnt het pictogram van het signaalontvangst (bij geen
ontvangst wordt geen pictogram weergegeven). Op deze manier kan
men gemakkelijk aflezen of de laatste ontvangstpoging geslaagd is
(pictogram aan)) of mislukt (pictogram uit).
HANDBEDIENDE REGELSTANDEN:
De volgende waarden kunnen handbediend worden ingesteld:
• Regelstand tijdzone
• Regelstand tijdontvangst AAN/UIT
• Handbediende tijdsregeling
Druk op SET-toets gaan naar de regelstand.
REGELSTAND TIJDZONE:
Knippert
Tijd
Pictogram ontvangst
buitensignaal*
Buitentemperatuur
Pictogram
tijdontvangst
MIN/MAX Binnentemperatuur
Pictogram batterij-indicator
(buitentemperatuurzender) Pictogram batterijindicator
van ontvanger
Alarm-pictogram

66
De standaard waarde van de tijdzone van het weerstation is "0” uur.
Wijzig als volgt:
1. In normale stand eenmaal op SET drukken. (“0” knippert).
2. Stel met de + - toets de tijdzone in. Het bereik loopt van 0, -1, -2…-
12, 12, 11, 10… 2, 1, 0, in opeenvolgende stappen van 1 uur.
3. Druk ter bevestiging op SET-toets en ga verder naar de
“Regelstand tijdontvangst aan/uit”.
REGELSTAND TIJDONTVANGST AAN/UIT:
In gebieden waar ontvangst van de DCF-tijd niet mogelijk is, kan de
ontvangstfunctie van de DCF-tijd UIT worden gezet. De klok werkt dan
als een gewone kwartsklok (standaardinstelling: AAN).
1. De letters “ON” gaan knipperen op het scherm.
2. Stel met de + -toets om de ontvangstfunctie UIT te zetten.
3. Druk ter bevestiging op SET-toets en ga verder naar de
“Handbediende regelstand tijd”.
Let op:
Als de functie van de tijdontvangst handmatig UIT is gezet, zal de klok
geen enkele ontvangstpoging doen zolang de functie van de
tijdontvangst op OFF staat. Het pictogram van de tijdontvangst en “DCF”
verschijnen niet op het scherm.
HANDBEDIENDE REGELSTAND TIJD
In geval het weerstation niet in staat is het (DCF-)signaal van de
atoomtijd te ontvangen (storingen, zendafstand, enz.), kan de tijd met de
hand worden ingesteld. De klok werkt dan verder als een normale
kwartsklok.
knippert

67
Alarmtijdstip
Regel de klok als volgt:
1. De uren gaan knipperen op het tijd-sectie.
2. Stel met de + -toets de uren in en druk op SET-toets om verder te
gaan naar de regelstand van de minuten.
3. De minuten gaan knipperen. Druk op de + -toets om de minuten in
te stellen.
4. Druk ter bevestiging op SET-toets om de regelstand te verlaten.
Let op:
Hoewel het met de hand is ingesteld probeert het toestel het tijdsignaal
te ontvangen. Als het hierin geslaagd is zal de ontvangen zendertijd de
handbediende tijd vervangen. Als een ontvangstpoging gedaan wordt
gaat het DCF-pictogram knipperen. Als ontvangst mislukt is wordt het
DCF-pictogram niet weergegeven en doet het toestel.
REGELSTAND ALARM:
Alarm instellen:
1. Houd ALARM ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de alarmtijd
gaat knipperen.
2. De uren en het alarm-pictogram gaan knipperen. Druk op + om de
uren in te stellen.
3. Druk even op de ALARM-toets; nu gaan de minuten knipperen.
Druk de toets + in om de minuten in te stellen.
Minuten (knipperen)
Uren (knipperen)
Icoon van
alarmtijdstip (ON)

68
4. Druk eenmaal op de ALARM-toets om de instellingen te
bevestigen.
5. Druk eenmaal op de ALARM-toets om de alarmfunctie aan of uit te
schakelen. Weergave van het alarm-symbool betekent dat het
alarm “AAN” staat.
Let op: Het alarm houdt 85 seconden lang aan.
REPETEERSTAND EN ALARM STOPPEN:
1. Als het alarm afgaat op MIN/MAX RESET -toets drukken om de
sluimerfunctie te activeren. Het alarm stopt en gaat na 10 minuten
weer af.
2. Druk op een andere knop dan de MIN/MAX RESET om het alarm
geheel uit te schakelen.
WEERSVOORSPELLING EN WEERTENDENS
DE WEERPLAATJES
Er zijn 3 weerplaatjes, die in één van de onderstaande combinaties op
het seconde deel van het scherm kunnen verschijnen:
Bij elke plotselinge of aanzienlijke luchtdrukverandering wijzigen de
weersymbooltjes om de weersverandering overeenkomstig aan te geven.
Als de weerplaatjes niet veranderen betekent dit dat de luchtdruk niet
veranderd is, of dat de wijziging te traag is geweest om door het
weerprojectiestation te kunnen worden geregistreerd. Als het vertoonde
weersymbooltje een zon of regenwolk is, zal het niet veranderen als het
Bewolkt met Regenachtig
zonnige perioden
Zonnig

69
weer beter (zonnetje) of slechter (regenwolkje) wordt, omdat de
weersymbooltjes dan reeds in hun uiterste positie staan.
De vertoonde weersymbooltjes voorspellen het weer in de zin van
verbeteren of verslechteren, en niet als zonnig of regenachtig, waar de
plaatjes letterlijk voor staan. Als b.v. het huidige weer bewolkt is en het
weersymbooltje van regen wordt afgebeeld, dan betekent dit niet dat het
toestel defect is, maar dat de luchtdruk gedaald is en dat het weer
verwacht wordt te verslechteren; het gaat niet noodzakelerwijs regenen.
Let op:
Na het opstarten dienen de weersvoorspellingen van de volgende 12-24
uur te worden geannuleerd. Hierdoor krijgt het weerstation voldoende tijd
om op een constante hoogte te functioneren en zullen de uitslagen
accurater zijn.
Zoals normaal bij weersvoorspellingen kan geen absolute precisie
gegarandeerd worden. De weersvoorspellingen hebben een geschatte
precisie van ongeveer 75% vanwege de verschillende functies waarvoor
het Weerstation ontworpen is. In gebieden die onderhevig zijn aan
plotselinge weersveranderingen (bijvoorbeeld van zonnig naar regen) zal
het Weerstation precieser zijn dan in gebieden waar het weer
meestentijds stabiel is (bijvoorbeeld hoofdzakelijk zonnig).
Als het weerstation naar een andere locatie verhuisd die aanzienlijk
hoger of lager is dan de vorige (b.v. van de parterre van een huis naar
de eerste verdieping), verwijder dan de batterijen en plaats ze pas weer
na ongeveer 30 seconden. Hierdoor zal het weerstation de
hoogtewijziging niet verkeerd interpreteren als een wijziging in luchtdruk.
Sla opnieuw geen acht op de weersvoorspellingen van de eerste 12-24
uur want het toestel heeft tijd nodig om op constante hoogte te
functioneren.

70
DE PROGNOSESPIJLTJES
De weerplaatjes werken samen met de prognosepijltjes (zie links en
rechts van de weerplaatjes). Wanneer de indicator naar boven wijst
betekent dit dat de luchtdruk stijgt en het weer verwacht wordt te
verbeteren; wijst het pijltje echter naar beneden, dan zal de luchtdruk
gaan dalen en wordt het weer verwacht te zullen verslechteren.
Als we hiermee rekening houden, dan kunnen we aflezen in welke mate
het weer is veranderd en nog verwacht wordt te veranderen. Als
bijvoorbeeld het weerpijltje naar beneden wijst en het wolkje met
zonnetje worden vertoond, dan was de laatst merkbare
weersverandering toen het zonnig weer was (enkel weersymbooltje van
zon). De volgende verandering zal dus het symbooltje van het
regenwolkje zijn want het pijltje wijst naar beneden.
Let op:
Als een verandering in luchtdruk is geregistreerd, blijven de
prognosepijltjes permanent op het scherm staan.
WEERGAVE VAN DE BINNENTEMPERATUUR VAN DE MINIMUM EN
MAXIMUM REGISTRATIES
De gemeten binnentemperatuur en MIN/MAX registraties worden op het
laatste sectie van het LCD-scherm en weergegeven.
Let op: De MIN/MAX binnentemperatuur resolutie is -9ºC t/m +38ºC met
1ºC resolutie.
Binnentemperatuur
MIN
Binnentemperatuur
Pictogram
binnendata
MAX
Binnentemperatuur

71
WEERGAVE VAN DE BUITENTEMPERATUUR VAN DE MINIMUM EN
MAXIMUM REGISTRATIES
Het laatste sectie van het LCD-scherm geeft de gemeten
buitentemperatuur en MIN/MAX registraties.
Let op: De MIN/MAX buitentemperatuur resolutie is -40ºC t/m +60ºC met
1ºC resolutie.
MINIMUM EN MAXIMUM BUITENREGISTRATIES ANNULEREN
Let op: De MIN MAX binnen –en buitenregistraties cijfers zullen
tegelijkertijd gereset worden.
1. Houd de MIN/MAX RESET-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt
zodat alle minimum en maximum gegevens worden teruggesteld.
868 MHz ONTVANGST
Het weerstation dient de temperatuurdata binnen 3 minuten na het
opstarten te ontvangen. Als het buitensignaal niet binnen 3 minuten na
het opstarten kan worden ontvangen, of als in normale stand de
signaalontvangst voortdurend verstoord wordt, geeft het scherm “- - -”
weer . Controleer in dit geval de volgende punten:
1. Het weerstation of de zender dient tenminste 1.5-2 meter uit de
buurt te zijn van mogelijke storingsbronnen zoals computer
monitoren en tv’s.
Buitentemperatuur
Pictogram
buitendata
MIN
Buitentemperatuur
MAX
Buitentemperatuur
Pictogram
ontvangst
buitensignaal

72
2. Plaats het weerstation niet in de onmiddellijke nabijheid van
metalen kozijnen.
3. Het gebruik van andere elektrische apparaten zoals hoofdtelefoons
of luidsprekers die op dezelfde golflengte werken (868MHz) kan
goede transmissie en ontvangst belemmeren.
4. Naburige bewoners die elektrische apparaten gebruiken die ook op
de 868MHz-werken kunnen ook interferentie veroorzaken.
Let op:
• Als het 868MHz-signaal eenmaal correct is ontvangen open dan
het batterijvak van de zender of weerstation niet meer. Hierdoor
zouden de batterijen namelijk los kunnen springen van de
contactpunten, waardoor u weer helemaal opnieuw zou moeten
opstarten. Gebeurt dit per ongeluk toch, herstart dan alle toestellen
(zie Opstarten boven) anders kunnen zendproblemen ontstaan.
• Het zendbereik van de zender naar het weerstation is ongeveer
100 meter (in vrije veld). Dit bereik wordt echter beïnvloedt door
omgevingsfactoren en de mate van storing. Als ondanks het
inachtnemen van deze factoren geen ontvangst mogelijk is, dienen
alle toestellen opnieuw te worden opgestart (zie Opstarten).
OPSTELLEN
HET WEERSTATION POSITIONEREN:
Het weerstation kan aan de muur worden opgehangen of op tafel worden
opgesteld.

73
Ophangen aan de muur
Kies een beschutte plek. Vermijd directe regen en
zonlicht.
Alvorens aan de muur op te hangen eerst controleren
of de waarden van de buitentemperatuur vanaf de
uitgekozen plaatsen wel kunnen worden ontvangen.
1. Bevestig een schroef (niet meegeleverd) in de
muur en laat de kop ongeveer 5 mm uitsteken.
2. Hang het weerstation op aan de schroef.
Controleer of het goed vast blijft zitten alvorens
het toestel los te laten.
Vrijstaand opstellen
Met behulp van de standaard kan het weerstation op een
vlak oppervlak worden geplaatst
HET BUITENTEMPERATUURZENDER POSITIONEREN:
De zender wordt geleverd met een houder die met de
meegeleverde schroeven aan de muur kan worden
bevestigd. De zender kan ook op een egaal oppervlak
worden geplaatst door de standaard op de bodem van de
zender te bevestigen.

74
Aan de muur bevestigen
1. Bevestig de houder tegen de muur met de
schroeven en plastic pluggen.
2. Klik de buitentemperatuurzender in de houder vast.
Let op:
Alvorens de zender permanent te bevestigen eerst alle
toestellen op hun plaats zetten om te controleren of het
zendsignaal met de buitentemperatuur ontvangen kan
worden. Kan het signaal niet worden ontvangen, verschuif de zenders
dan enigszins om ontvangst te verbeteren.
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
• Maak het apparaat en de voeler met een zachte, enigszins
vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
Tegen vocht beschermen.
• Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
STORINGSWIJZER
Probleem Oplossing
Geen display op het
basisapparaat
• Batterijen met de juiste
poolrichtingen plaatsen
• Batterijen vervangen
Geen zender ontvangst
Indicatie „---“
• Batterijen van de buitenzender
controleren (geen accu’s
gebruiken!)
• Zender en basisapparaat opnieuw
volgens de handleiding in bedrijf
stellen
• Zoek een nieuwe opstellingsplaats
voor zender en/of ontvanger.
• Afstand tussen zender en

75
basisapparaat verminderen
• Verwijder stoorbronnen
Geen DCF ontvangst • DCF ontvangst instelling “ON”
• Zoek een nieuwe opstellingsplaats
voor ontvanger
• Tijd handmatig instellen
• Ontvangstpoging in de nacht
afwachten
Geen correcte display • Batterijen vervangen
VERWIJDEREN
Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen,
die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden
weggegooid.
Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte
batterijen en accus's bij uw dealer af te geven of naar de
daarvoor bestemde containers volgens de nationale of
lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk
verwijderen te garanderen.
De benamingen voor de zware metalen zijn: Cd=cadmium,
Hg=kwikzilver, Pb=lood
Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de
EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en
elektronisch afval.
Dit product mag niet met het huisvuil wordt weggegooid.
De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij
een als zodanig erkende plek van afgifte voor het
verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur
om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

76
SPECIFICATIES:
Aanbevolen gebruikstemperatuur : 0°C tot +50°C
Meetbereik temperatuur:
Binnen : -9.9ºC t/m +37.8ºC met 0.1ºC resolutie
( “OF.L” verschijnt indien buiten dit bereik)
Buiten : -39.9ºC t/m +59.9ºC met 0.1ºC resolutie
( “OF.L” verschijnt indien buiten dit bereik)
Meetinterval binnentemperatuur : elke 16 seconden
Ontvangst buitendata : elke 4 seconden
Voeding:
Weerstation : 2 x AA, IEC, LR6, 1.5V
Levensduur van batterij (alkaline batterijen aanbevolen) :
Ongeveer 24 maanden
Temperatuurzender : 2 x AAA, IEC, LR3, 1.5V
Levensduur van batterij (alkaline batterijen aanbevolen) :
Ongeveer 12 maanden
Afmetingen (L x B x H)
Weerstation : 124.4 x 25 x 130.4 mm
Temperatuurzender : 32.4 x 14.1 x 86.5 mm


Reviews

Number of reviews: 0
Average rating: stars Write a review
There are no reviews available in your current language