Weerhuisje.nl, all about weather.
SKyscan StormPro2

SKyscan StormPro2

Skyscan StormPro2 bliksemdetector

StormPro2 hercalibratie.

Hercalibratieprocedure: Voer een tweemaal achtereen een "noise test" uit in een rustige omgeving (geen elektromagnetische stoorbronnen). Bij voorkeur buitenshuis en zonder bliksemactiviteit binnen 75 km afstand.
De "noise test" staat beschreven in de NL handleiding meegeleverd met uw Weerhuisje.nl StormPro2.

StormPro2 hercalibratie - 1. Alleen buitenshuis gebruik

  • Alleen buiten gebruik
  • Alleen gebruik op batterijen
  • StormPro detecteert accuraat

Indien veiligheidseisen het vereisen, adviseert Skyscan een jaarlijkse calibratie.

StormPro2 hercalibratie - 2. Alleen binnenshuis gebruik

  • Alleen binnengebruik
  • Alleen gebruik op netadapter

Skyscan adviseert hercalibratie eens per maand.
Dit is vanwege overspanning in het stroomnet welke een ruis profiel ontwikkelen waardoor de unit minder goed presteert.
Skyscan adviseert het gebruik van een overspannings beveiliging (surge protection). En het dan eens per drie maanden uitvoeren van een recalibratie.

StormPro2 hercalibratie - 3. Zowel binnenshuis als buitenshuis gebruik

  • Alleen binnengebruik
  • Alleen gebruik op netadapter

Skyscan adviseert hercalibratie eens per drie tot zes maanden.
Afhankelijk van de verhouding binnenshuis en buitenshuis gebruik kortere of langere interval. Ook de ervaring van de gebruiker omtrent de prestaties van de StormPro2 kunnen hierin meegewogen worden.