<b><font size="3">&#8505; </font></b> Apple

Apple

Welke Apple Mac software is geschikt voor mijn weerstation?
Bij de weerstations met PC aansluiting wordt slechts in een enkel geval software voor de Apple Mac meegeleverd. Een voorbeeld hiervan zijn De Davis weerstations met de 6520 datalogger met Mac sw. Voor de andere weerstations zal veelal naar externe leveranciers van software uitgeweken moeten worden.

Onderstaand overzicht geeft voorbeelden van pakketten voor de Mac.

Apple Mac

Davis Oregon TE923(1) La Crosse div(2) div(3)
VP2/Vue WMR88/
100/200
Sinus
Nexus
MTduo enz,enz.
WS23xx(4) Profi  Andere
Weatherdisplay V V V V V V
Weathersnoop V V V V V ~V
Weathercat V V X V X V
Weathertracker V V X ~V X ~V
iWeerstation V X V X X X
WeatherUploadServer V V V V V ~V

Note: Bezoek de website van de sw leverancier voor een compleet overzicht van ondersteunde stations en evt minimale vereisten van de MAC OS versie.

(1) TE923 gebaseerde weerstations:
  • Hideki - TFA Nexus Sinus Meteotime Duo - Mebus TE923 - Irox Pro X Ventus W831 - Honeywell TE821W TE923W TE923W-M - Cresta TE923 WXR810 WXR710XL - DV928
(2) Weerstations Profi:
  • Peet Bros. ULTIMETER 100/800/2000/2100
  • RainWise CC-2000/CC-3000 Interfaces
  • WeatherHawk

(3) Weerstations andere:
  • Oregon Scientific WMR928 WMR968
  • WH1081PC - Fine Offset - WX-2008 - Watson - Ambient WS-1080/2080 USB station
Foutmelding na installatie Weatherlink sw
Bij de nieuwere versies van het Apple Mac besturingssysteem (b.v. Snow Leopard, Mountain Lion, Maverick) moet er veelal een nieuwere USB driver geinstalleerd worden (de cd versie is verouderd).
Als er geen communicatie is tussen de computer en het station, volg dan onderstaande stappen.

   1. zoek in het Setup menu naar Communicatie Configuratie.
   2. Open het Poort scherm.
   3. Zoek naar een item SLAB_USBtoUART, als deze er niet is:
   4. Download de nieuwste MAC driver van de silabs.com site. http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
   5. Verwijder de USB kabel van de computer.
   6. Installeer het gedownloade bestand.
   7. Herstart de computer en probeer opnieuw verbinding met het weerstation te maken.


Als u een van de volgende foutmeldingen krijgt, voer dan onderstaande stappen uit.
  • Java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class globals.
  • Java.lang.UnsatisfiedLinkError: /Applications/Mac OSX Weatherlink/libjspMacOSX.jnilib: no suitable image found. Did find: / Applications/Mac OSX Weatherlink/libjspMacOSX.jnilib: no matching architecture in universal wrapper


De meeste nieuwere Apple MAC computers zijn 64bits. De weatherlink applicatie werkt echter uitsluitend in 32-bit mode. Volg onderstaande stappen om Weatherlink in 32bit mode te starten.

   1. Ga naar Desktop / Finder scherm.
   2. Open de map Programma's.
   3. Open uw Macintosh OSX Weatherlink map.
   4. Zoek en selecteer (1 keer klikken) het WeatherLink of de weatherlink.app bestand.
   5. Met WeatherLink, of de weatherlink.app bestand gemarkeerd, doe een Get Info commando (menu Bestand).
   6. Zet een vinkje in het vakje "Open in 32-bits modus". Sluit de infobox.
   7. Start nu de WeatherLink toepassing op.

Weatherlink werkt niet meer na herinstallatie
   1. Open Weatherlink. Bij een foutmelding deze gewoon wegklikken.
   2. Ga naar het menu en klik op 'Bestand', klik vervolgens op "nieuw station".
   3. In het vak dat wordt geopend typt u een nieuwe naam van het station, welke anders is dan de naam van het bestaande station. Klik op OK .
   4. Wanneer er wordt gevraagd om te door de walkthrough te gaan, doe dat.


Dan de volgende stappen uitvoeren:

   1. Ga naar het menu en klik op Setup en dan op "communicatie configuratie".
   2. In het volgende venster naast "Port", klik op de drop-down.
   3. Selecteer "SLAB USB to UART" uit de lijst.
   4. Controleer vervolgens of de baud rate op "19200" staat. Klik vervolgens op "TEST" ... het station moet nu gevonden worden.
   5. Klik op OK om af te sluiten.


Nu moet u uw gegevensbestanden van het oude station naar de nieuwe verplaatsen. Volg deze stappen:

   1. Sluit Weatherlink.
   2. Doe een zoekopdracht op de computer naar een map met de naam " WLink". Open de map.
   3. Zoek een map met de oorspronkelijke stationnaam. Open de map .
   4. In deze map vindt u bestanden die lijken op: 2013-10.xxx (de xxx staan voor de eerste drie letters van de naam van de map van het station).
   5. Markeer deze mappen en sleep ze vervolgens in de map met de naam van het nieuwe station welke u zojuist heeft gemaakt.
   6. Sluit vervolgens dit venster en open Weatherlink.
   7. Klik op het pictogram bladeren om de gegevens te bekijken. Zijn ze zichtbaar dan bent u klaar bent. Ziet u ze niet of lijken het allemaal nullen, ga dan naar stap 8.
   8. Ga terug naar de map WLink en naar de nieuwe mapnaam van het station. De bestanden die u heeft verplaatst heeft, hebben waarschijnlijk nog de xxx extensies van de oude map.
   9. Wijzig alle extensies in de eerste drie letters van de nieuwe map.