LOGGER - TFA 30.3039.IT Klimalogg Pro Thermo/hygro logger

Klimalogg Pro. Thermo/hygro datalogger. Tot 8 sensoren (opt.) Draadloze USB-PC-stick.

LOGGER - TFA 30.3039.IT Klimalogg Pro Thermo/hygro logger
77.50 *Prijzen zijn inclusief btw
Fabrikant TFA
ArtikelcodeTF 30.3039.IT

Levertijd 3-5 werkdgn

Kenmerken:
 • Temperatuur en luchtvochtigheids datalogger met display
 • Temperatuur (nauwkeurigheid ± 1 ° C)
 • Luchtvochtigheid (Nauwkeurigheid ± 3% van de 35 .. 75%)
 • Uitbreidbaar tot 8 temperatuur/luchtvochtigheidssensoren (standaard niet meegeleverd)
 • Indicatie van dauwpunt
 • Maximale en minimale waarden met tijd en datum van de opname
 • Alarm op onder / overshoot van vrij instelbare temperatuur en vochtigheid waarden
 • Alarm functie
 • Datalogger met maximaal 50.000 meetwaarden
 • Oproepbare via het display of PC met een USB-interface
 • Schakelende uitgang voor aansturing extern apparaat
 • Klok met seconden, datum, tijdzone ± 12 uur


Specificaties:
 • Meetbereik: T in: 0 .. +50 ° C (+32 ... +122 ° F), H: 1 .. 99%
 • Tot max 8 optionele sensoren (niet inbegrepen):
 • Sensor temperatuur en vochtigheid - Cat.No. 30.3180.IT,
 •        Meetbereik: T: -40 ... +60 ° C (-40 ... +140 ° F), H: 1 .. 99%
 • Sensor temperatuur met ongeveer 2 meter kabel ext. probe - Cat.No. 30.3181.IT
 •        Meetbereik: T: -40 ... +60 ° C (-40 ... +140 ° F)
 • Accessoires: draadloze USB-transceiver
 • PC-software gratis te downloaden
 • Basisstation staand en hangend te plaatsen
 • Afmetingen: 98 x 25 (77) x 137 mm
 • Gewicht: 147 g,
 • Voeding: 3x 1,5 V AA batterijen inbegrepen


NL handleiding

Cat. No. 30.3039.IT
Temperatuur en luchtvochtigheidslogger

INLEIDING:
Hartelijk dank dat u voor deze professionele datalogger voor temperatuur
en luchtvochtigheid van de firma TFA hebt gekozen.

VOOR U MET HET APPARAAT GAAT WERKEN,
leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en
onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op
het in bedrijf nemen van het apparaat en de omgang ermee en krijgt u
tips voor het geval van een storing.
Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat vermijdt u
ook beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke
rechten bij gebreken niet meer gelden door verkeerd gebruik.
Voor schade die wordt veroorzaakt door het negeren van de handleiding
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, ouk voor foutieve informatie en
alle consequenties die daaruit zouden kunnen voortkomen.
Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies!
Bewaar deze instructies a.u.b. goed!

HOE U UW NIEUW APPARAAT KUNT GEBRUIKEN
Dit apparaat geeft u de mogelijkheid gedetailleerde informatie over de
temperatuur en luchtvochtigheid te registeren en actief te bewaken. Voor
eenvoudige analyses kunnen de ontvangen gegevens, met de draadloze
USB stick, naar de computer worden overgezet. De geleverde software
kan ook gebruikt worden voor het instellen van de logger en om
gegevens naar uw eigen software programma (excel)op te slaan. De
logger kan maximaal 8 buitenzenders ontvangen.
Voor uw veiligheid:
• Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven
doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze
handleiding is aangegeven.

52
• Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het
apparaat is niet toegestaan.
• Het apparaat is niet geschikt voor medische doeleinden of voor
openbare informatie, maar bestemd voor particulier gebruik.
Opgelet!
Letselgevaar:
• Bewaar het apparaat en de batterijen buiten de reikwijdte van
kinderen.
• Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar
halen of opladen. Kans op explosie!
• Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke
batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage
van de batterijen te voorkomen. Gebruik nooit tegelijkertijd oude en
nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types. Draag
keukenhandschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een
beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!
Belangrijke informatie over de productveiligheid!
• Extreme temperaturen, trillingen en schokken moeten worden
vermeden, omdat deze schade aan het toestel en onnauwkeurige
metingen kunnen veroorzaken.
• Tegen vocht beschermen.Houd de apparaten niet in of onder
water.
• Vermijd plaatsing van de instrumenten in de buurt van storende
bronnen / metalen omhuizingen zoals computers en tv’s.

53
INHOUD
Hoofdstuk Pagina:
Kenmerken 54
Extra buitenzender 55
Installatie en plaatsing van batterijen 55
Ingebruikname 56
DCF-radiogestuurde tijdsontvangst 56
LCD scherm 58
Bedieningstoetsen 58
Bedieningsfuncties in normale stand 59
Basisinstellingen 60
Buitenzenders 62
Leerstand 63
Instellen geheugeninterval 64
Max.Min. waarden en actueel dauwpunt 65
Instellen alarmfunctie 66
Alarmmelding informatie functie 67
Historiemodus 67
PC-verbinding 68
Schakeluitgang 70
Problemen oplossen 72
Plaatsing van de logger 73
Schoonmaken en onderhoud 73
Batterijenwissel 74
Verwijderen 74
Technische specificaties 75

54
KENMERKEN
- Indicatie van huidige temperatuur en vochtigheid
- DCF-radiogestuurde tijd en datum
- MIN/MAX waarden en ontvangsttijd
- Indicatie van huidige dauwpunt
- Temperatuursweergave in °C / °F
- 12 of 24 uurs tijd weergave
- Tijdzone optie +- 12 uur
- Variabel LCD contrast
- Indicatie lege batterijen
- Data logging functie tot 50.000 metingen
- Logging intervals 1, 5, 10, 15, 30 minuten of 1, 2, 3, 6 uren
- Informatie kan direct op scherm worden opgeroepen of via de
computer
- Weergave van nog niet vertoonde gegevens in % mogelijk
- Kan tot 8 zenders ontvangen (temperatuur en vochtigheid
zenders of alleen temperatuur zenders met externe kabel
sensor)
- Tekst weergave met vooraf ingestelde nummers of individuele
namen voor de zenders die worden ontvangen
- Handmatige leer functie voor alle zenders of individuele zenders
- Signaal op het display bij het niet meer ontvangen van een
zender
- Gegevensoverdracht via draadloze USB ontvanger
LCD- display Ophangoogje
Functietoetsen Batterijvakje uitklapbare Standaard

55
- Voor alle kanalen kunnen individuele alarm instellingen met
zichtbaar en / of hoorbaar alarm worden ingesteld
- Automatisch aangaan van “alarmmelding” informatie op moment
dat het alarm afgaat
- Overschakelen van normale gegevens naar alarmgegevens van
de externe hardware
- Zowel staand als hangend te monteren
- Inclusief eenvoudige Windows software
EXTRA BUITENZENDER (los verkrijgbaar)
U heeft de mogelijkheid om maximaal 8 extra buitenzenders te
ontvangen op uw KlimaLogg Pro. Deze zenders zijn los verkrijgbaar bij
de speciaalzaken.
INSTALLATIE EN VERVANGING VAN DE BATTERIJEN
Opmerking:
Indien u extra buitenzenders heeft gekocht, moet u eerst de batterijen in
de buitenzenders plaatsen en daarna de batterijen in de KlimaLogg Pro.
Voor meer informatie, kijk in het hoofdstuk “buitenzenders” van deze
handleiding of kijk in de handleiding van de buitenzender.
Temperatuur & Vochtigheid
Art.nr.: 30.3180.IT
Temperatuur met externe kabel
Art.nr.: 30.3181.IT

56
Het display werkt op drie 1,5 V batterijen Type Mignon AA.
Voor installatie en vervanging van de batterijen, volg de hieronder
beschreven stappen:
1. Verwijder het batterijklepje aan
de achterzijde van het
apparaat
2. Plaats de batterijen; let op de +
en – kant!
3. Plaats het batterijklepje terug
INGEBRUIKNAME
Na de plaatsing van de batterijen zal er een korte piep hoorbaar zijn.
Tevens zullen de LCD onderdelen oplichten.
De KlimaLogg Pro geeft de huidige temperatuur- en
luchtvochtigheidswaarden aan. “INDOOR” verschijnt in het tekstveld, en
00:00:00 en 01.01.10 verschijnen in de tijd- en datumvelden (het display
telt de tijd door totdat het DCF signaal wordt ontvangen of de tijd en
datum handmatig worden ingesteld).
Nadat de KlimaLogg Pro opgestart is, gaat het gedurende 3 minuten de
buitenzenders zoeken. Na een batterijwissel, worden de buitenzenders
automatisch ingesteld op de eerdere aangewezen kanalen.
Buitenzenders die nog niet bekend waren, worden automatisch ingesteld
op een beschikbaar kanaal.
DCF RADIOGESTUURDE TIJDSONTVANGST
Nadat de KlimaLogg Pro 3 minuten heeft gezocht naar de buitenzenders,
gaat het zoeken naar het DCF-signaal (Duits radiogestuurd tijdssignaal).
Het DCF icoontje begint te knipperen. Nadat het signaal is ontvangen
Batterijen
Schakeluitgang
behuizing

57
(duurt 5 tot 10 minuten), wordt de radiogestuurde tijdsontvangst op het
display getoond. Het DCF icoontje blijft branden op het scherm.
• Indien de klok het DCF-signaal niet kan vinden (bijv. als gevolg van
verstoringen, zendafstand, etc), kan de tijd ook handmatig
ingesteld worden.
• De klok zal dan werken als een normale quartz klok (zie:
Basisinstellingen / Tijd en kalender)
• De radiogestuurde klok ontvangt de signalen om 2:00u en 3:00u ’s
morgens
• Zodra de klok het DCF-signaal heeft ontvangen, wordt de
handmatig ingestelde tijd overschreven door de DCF-tijd.
• Gedurende de ontvangst van het radiogestuurde tijdssignaal is er
geen communicatie met de draadloze USB ontvanger mogelijk of
wordt dit kort onderbroken.
Opmerking voor Radiogestuurde Tijd DCF:
De basis voor de radiogestuurde tijd is een Caesium Atoom Klok,
bediend door het Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig
en heeft een tijdsafwijking van minder dan één seconde in één miljoen
jaar. De tijd wordt gecodeerd en verstuurd vanaf Mainflingen nabij
Frankfurt via frequentie signaal DCF-77 (77,5 kHz) en heeft een
zendbereik van ongeveer 1.500 km. Uw Logger ontvangt het signaal en
past dit aan, zodat de juiste tijd in zomer- en wintertijd wordt
weergegeven. De kwaliteit van de ontvangst hangt voor een groot deel af
van de geografische locatie. In normale gevallen zouden er geen
ontvangstproblemen moeten zijn binnen een straal van 1.500 km rondom
Frankfurt. De aanbevolen afstand tot mogelijke storingsbronnen zoals
computerschermen of tv’s, is minimaal 1,5 tot 2 meter.
Binnen betonnen kamers (kelders, betonconstructies) wordt het
ontvangen signaal afgezwakt. In extreme gevallen, plaats het display
dicht bij een raam en/of laat het voor- of achterkant van het display in de
richting van de zender in Frankfurt wijzen.
Gedurende de nacht zijn de atmosferische storingen minder sterk en is
ontvangst in de meeste gevallen mogelijk. Eén ontvangstmoment per
dag is voldoende om mogelijke tijdsafwijking minder dan 1 seconde te
houden.

58
LCD SCHERM
Het LCD scherm is opgesplitst in 7 gedeeltes.
De omschrijving van elk gedeelte kan worden gevonden in onderstaand
figuur:
BEDIENINGSTOETSEN
De logger is uitgerust met 7 functietoetsen:
Kanaal weergave:
Indicatie van de zenders die
worden ontvangen, status
informatie, huidig
geselecteerd kanaal
Tekst weergave:
Indicatie van de naam (of het
nummer) van het kanaal of
begeleidende tekst
Weergave luchtvochtigheid:
Weergave temperatuur:
Geheugenweergave:
Indicatie van de logging interval
en weergave van de gegevens in
%, die nog niet zijn uitgelezen
Weergave van tijd en
datum:
B edieningsiconen:
DCF icoon, alarmgeluid, alarm
AAN/UIT, USB, historie (HIST)
en leermodus (LRN)-icoon
USB SET Alarm
Historie/Delete Min Plus OK / Max.Min.

59
BEDIENINGSFUNCTIES IN DE NORMALE STAND
Historie / Delete gaat naar de historiestand van de ontvangen
gegevens
USB (één keer indrukken)
er wordt contact gemaakt met de bekende USB
ontvanger
(3 seconden ingedrukt houden, tot piep volgt)
Synchronisatie naar een USB ontvanger
SET (één keer indrukken)
gaat naar de setting mode van de
ontvanger (leerstand)
met nog een keer indrukken gaat u naar de
setting van de gegevensinterval
(3 seconden ingedrukt houden, tot piep volgt)
gaat naar de fabrieksinstellingen
Alarm (één keer indrukken)
schakelt het alarmgeluid uit als het alarm afgaat
(3 seconden ingedrukt houden, tot piep volgt)
gaat naar de alarminstellingen van het
getoonde kanaal
OK / Max.Min. geeft de Max.Min.waarden aan en het huidige
dauwpunt van het geselecteerde kanaal
Plus omhoog scrollen door de beschikbare kanalen
Min omlaag scrollen door de beschikbare kanalen

60
BASISINSTELLINGEN
In de normale stand, houd de SET toets 3 seconden ingedrukt om in de
handmatige instelling van de volgende functies te komen:
- LCD-contrast
- Tijdszone
- Alarm geluid AAN/UIT
- Radiogestuurde tijdsontvangst AAN/UIT
- 12 / 24 uurs tijdsinstelling
- Temperatuursunit (°C /°F)
- Handmatige tijdsinstelling
- Handmatige datuminstelling
- Algemene reset
Nadat u de SET toets 3 seconden ingedrukt heeft, komt u automatisch in
de eerste instellingsoptie, de contrastinstelling. Nogmaals de SET toets
indrukken, zorgt ervoor dat u in de volgende instellingsoptie komt.
Als er gedurende 20 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt,
schakelt de KlimaLogg Pro automatisch terug naar de normale stand. U
kunt elk moment terug naar de normale stand door de “HIST/DEL”-, de
“USB”- of de “ALM”-toets in te drukken.
Opmerking:
Veranderingen in de instellingen hoeven niet bevestigd te worden. Ze
worden automatisch opgeslagen zodra u het menu verlaat of doorgaat
naar de volgende instelling.
Indien u de “+” of “-“ toets ingedrukt houdt, kunt u snel van de diverse
instellingen wisselen (tijd, datum en tijdszone instelling)
LCD-contrast
“CONTRAST” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en “5”
begint te knipperen. Met de + of – toets kunt het contrast van 0 tot
7 variëren.
Tijdszone
“TIMEZONE” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en “0”
begint te knipperen. Met de + of – toets kunt u de tijdszone bepalen
(-12 tot +12 uur).

61
Alarmgeluid AAN/UIT
“ALERTSOUND” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en
“ON” begint te knipperen. Met de + of – toets kunt u het geluid
activeren (ON) of deactiveren (OFF) . Als het geluid geactiveerd is,
verschijnt het alarmicoontje (belletje) in het display bij de
bedieningsiconen. Als het geluid uitgeschakeld is, verschijnt er
geen belletje.
Opmerking:
De instelling is alleen van toepassing op het alarmgeluid. Ingestelde
alarmen blijven gewoon doorgaan met registreren. Zij worden tevens in
het display getoond. Alleen het geluid wordt al dan niet geactiveerd bij
het inschakelen van een alarm.
Radiogestuurde tijdsontvangst AAN/UIT:
“DCF” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en “ON”
begint te knipperen. Met de + of – toets kunt u de DCF
tijdsontvangst activeren (ON) of deactiveren (OFF).
12 / 24 uurs tijdsinstelling:
“TIMEFORMAT” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en
“24 h” begint te knipperen. Bovendien wordt de huidige tijd
getoond. Met de + of – toets kunt u kiezen tussen 12 u of 24 u
tijdsinstelling. Indien u de 12 u tijdsinstelling kiest, verschijnt er
tevens AM of PM in het display.
Temperatuursunit (°C/°F):
“TEMP UNIT“ verschijnt in het tekstgedeelte van het display en
“°C” begint te knipperen. Met de + of – toets kunt u kiezen tussen
“°C” en “°F” als temperatuursunit.
Handmatige tijdsinstelling:
“TIME SET” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en de
klok begint te knipperen. Met de + of – toets kunt u de uren
instellen. Druk de SET toets nogmaals in en u kunt de minuten
instellen.
Handmatige datuminstelling:
“DATA SET” verschijnt in het tekstgedeelte van het display en het
jaar begint te knipperen. Met de + of de – toets kunt u het jaar
instellen. Druk de SET toets nogmaals in en de maand begint te
knipperen. Met de + of – toets kunt u de maand instellen. Druk de

62
SET toets nogmaals in en de dag begint te knipperen. Met de + of
– toets kunt u de dag instellen.
Algemene reset (terug naar de fabrieksinstellingen):
“MAIN RESET” verschijnt in het tekstgedeelte van het display. Indien de
“OK/MAX.MIN.” toets 3 seconden wordt ingedrukt, zal de KlimaLogg Pro
alle instellingen en verzamelde gegevens verwijderen. De KlimaLogg Pro
wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De voortgang van deze
reset wordt getoond in % op het display. De KlimaLogg Pro start
automatisch opnieuw op, zodra de reset klaar is.
Opmerking:
Houd er rekening mee dat een algemene reset ook alle verzamelde
gegevens verwijderd. Indien nodig, zorg ervoor dat er geen relevante
gegevens meer in de KlimaLogg Pro staan die nog niet overgezet zijn
naar de PC.
Indien het apparaat een foutmelding geeft, raden wij u aan als eerste de
batterijen te controleren en een normale reset van de betreffende unit te
doen. Als dit niet helpt, kunt u alsnog een algemene reset doen.
BUITENZENDERS
• Indien u uw logger van extra buitenzenders heeft voorzien tijdens
de opstart of via de leerstand, ziet u in het kanaalgedeelte van het
display een cijfer voor elke extra buitenzender.
• Nadat de batterijen in de buitenzender zijn gedaan, zal de zender
automatisch de buitenwaarden gaan doorsturen.
• Na de succesvolle opstart van de zender, moet het batterijvakje
goed worden afgesloten met het klepje.
• Zowel in de normale als de historiestand, kunt u door de + en –
toets in te drukken door de verschillende kanalen scrollen. Boven
het geselecteerde kanaal verschijnt een driehoekje en de
gegevens van het kanaal verschijnen in de temperatuur en
luchtvochtigheidsgedeelte van het display.
• De externe buitenzenders (art.nr. 30.3180.IT en 30.3181.IT)
hebben elk hun eigen vooraf ingestelde serienummer (4-cijferig,
alfanumeriek). Dit serienummer staat op de zender gedrukt en
verschijnt kort in het display van de zender als deze wordt
opgestart. Het serienummer verschijnt ook in het tekstgedeelte van
het display (als de zender die is geselecteerd als huidge op de
KlimaLogg Pro. De PC software maakt het mogelijk om elke

63
zender een eigen naam te geven (behalve voor de logger’s eigen
gemeten waarden. De naam “INDOOR” verschijnt altijd bij deze
waarden).
Opmerking:
Indien u niet zeker weet welke zender voor welk kanaal wordt gebruikt,
kunt u deze informatie oproepen in de leerstand. In de leerstand wordt
het serienummer altijd weergegeven bij het bijbehorende kanaal.
In het kanaalgedeelte van het display kunt u een status symbool zien
van elke zender. Het is een balkje die getoond wordt onder het
kanaalnummer.
Als het balkje knippert, dan zijn de batterijen van de betreffende zender
zwak en moeten die vervangen worden (in dit geval verschijnt er ook een
“TX”symbool in het temperatuurgedeelte van het display als de
betreffende zender wordt geselecteerd). Indien het balkje continue
zichtbaar is, dan is het radiocontact met de zender onderbroken.
Opmerking:
Nadat de batterijen zijn vervangen, raden wij u aan om de betreffende
zender actief te laten zoeken in de leerstand om zo het contact met het
display zo snel mogelijk te herstellen.
De zender kan alleen binnen 3 uur na de opstart in contact komen met
de ontvanger. Na 3 uur zal de zender alleen de huidige waarden
weergeven en geen contact meer maken met de ontvanger.
LEERSTAND:
De leerstand stelt u in staat om handmatig een zender te zoeken. Het is
mogelijk om een individuele zender op een willekeurig kanaal in te
stellen. Bovendien kan een zender die al was ingesteld op een bepaald
kanaal, verwijderd worden.
• Toets op de SET-knop om in de set stand te komen
• CH1-8 en LRN verschijnen op het display
• De kanaalnummers beginnen te knipperen
• Als er al een zender op een bepaald kanaal is ingesteld, verschijnt
er een driehoekje boven het betreffende kanaalnummer
Uitgebreid zoeken van een kanaal
• Toets op de OK/MAX/MIN toets om een uitgebreide
zoekfunctie te starten

64
• LEARNING en de kanaalnummers verschijnen op het display
met een zwart balkje
• De KlimaLogg Pro zoekt gedurende 3 minuten naar signalen
van zenders
• Als een signaal is ontvangen, zal het balkje onder het
bijbehorende kanaalnummer verschijnen
• Zenders is al ingesteld zijn, blijven bestaan en nieuwe
zenders worden toegevoegd
Zender zoeken voor een bepaald kanaal
• Toets + of – toets terwijl CH 1-8 in het display verschijnt
• U kunt nu een kanaal kiezen
• Het gekozen kanaalnummer begint te knipperen
• Nadat het gewenste kanaal is geselecteerd, verschijnt CH x
op het display
• --- verschijnt op het display indien er geen zender wordt
gevonden, of het serienummer van de zender verschijnt
indien de zender al aan een kanaal is toegewezen.
• Toets de OK/MAX/MIN toets om een zender te zoeken voor
het betreffende kanaal
• LEARNING en de kanaalnummers verschijnen met een zwart
balkje op het display
• De KlimaLogg Pro zoekt gedurende 3 minuten naar signalen
van zenders
Zender verwijderen
• Toets HIST/DEL toets terwijl CH 1-8 in het display verschijnt
• Alle ingestelde zenders worden verwijderd
• DELETED verschijnt in het display
• U kunt ook enkele zenders verwijderen met de HIST/DEL
toets.
INSTELLEN GEHEUGENINTERVAL
• toets tweemaal de SET knop in de normale stand
• INTERVAL verschijnt in het tekstgedeelte van het display
• De geheugeninterval indicatie naast het REC symbool begint
te knipperen
• Standaardinterval 0:15 HR:MIN komt overeen met 15
minuten
• Met de + of – toets kunt u de hieronder vermelde intervallen
uitkiezen:
1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 uur, 2 uur, 3 uur en 6 uur

65
Opmerking:
Deze functie geeft u de mogelijkheid om de interval waarmee de
KlimaLogg Pro de gegevens onthoudt, in te stellen. De KlimaLogg Pro
maakt zelf een gegevens set in het corresponderende interval. Een
gegevensbestand is een verzameling van alle temperatuur en
luchtvochtigheidswaarden van alle kanalen als ook de huidige tijd en
datum.
De geregistreerde gegevens kunnen worden opgeroepen in de
historiestand of, door middel van de USB zender, overgezet worden naar
de PC.
MAX./MIN WAARDEN EN HET HUIDIGE DAUWPUNT in het
geselecteerde kanaal
• Toets de OK/MAX/MIN toets in de normale stand
• MAX verschijnt in het display en de hoogste luchtvochtigheid
wordt getoond
• Druk de toets opnieuw in
• De hoogste temperatuur wordt getoond
• Toets de OK/MAX/MIN toets nogmaals in
• MIN verschijnt in het display en de laagste luchtvochtigheid
wordt getoond
• Druk de toets opnieuw in
• De laagste temperatuur wordt getoond
• Druk de toets nogmaals in
• DEW verschijnt in het display
• Het huidige dauwpunt wordt getoond
• De tijd en datum van het moment dat de respectievelijke
waarden werden behaald, worden ook getoond
• Het corresponderende kanaalnummer wordt getoond in het
kanaalgedeelte van het display net als de bijbehorende naam
of serienummer van de betreffende zender.
• Om de opgenomen max.min.-waarden te verwijderen, houd
de OK/MAX/MIN toets 3 minuten ingedrukt
• De max./min. waarden zullen voor alle kanalen worden
gewist.
• Het display toont de huidige temperatuur en luchtvochtigheid
van alle kanalen.
Opmerking:
Max./min. waarden worden niet geregistreerd in een gegevensbestand.
Alleen de huidige max./min waarden worden getoond in de PC software.

66
INSTELLEN ALARMFUNCTIE
• Houd de ALM toets 3 seconden ingedrukt
• In het display verschijnt HIGH AL RH voor het geselecteerde
kanaal
• Het hoogste alarmgrens voor de luchtvochtigheid gaat
knipperen
• Met de ALM toets kunt u uit de volgende alarmgrenzen
kiezen:
- Bovengrens luchtvochtigheid (‘HIGH AL RH”; standaard
70%)
- Ondergrens luchtvochtigheid ( “LOW AL RH”; standaard
20%)
- Bovengrens temperatuur (“HIGH AL C”; standaard 40 °C)
- Ondergrens temperatuur (“LOW AL C”; standaard 0 °C)
• Als de grenswaarde in het display verschijnt, kan deze
veranderd worden met behulp van de + en – toets
• Om een alarmgrens te activeren, moet de OK/MAX/MIN toets
ingedrukt worden wanneer de gewenste grenswaarde
verschijnt
• Indien de alarmgrens niet is geactiveerd, verschijnt het alarm
on/off icoontje als inactief in het bedieningsdeel van het
display (doorgekruisd)
• Toets en houd de + of – toets in de setting modus, u komt
dan in de snelle modus.
• Om weer in de normale modus te komen, toets dan de ALM
knop weer in of druk gedurende minimaal 20 seconden geen
enkele toets in.
Alarmfunctie:
• In het geval van een alarm, zullen het ALARM icoontje
(boven de gegevens) en het corresponderende
kanaalnummer knipperen. Bovendien zal het Hi of Lo icoontje
knipperen al het betreffende kanaal getoond wordt.
• Als het alarmgeluid geactiveerd is, zal het icoontje (belletje)
knipperen en het geluid gedurende 2 minuten hoorbaar zijn.
• Toets ALM knop om het alarmgeluid te stoppen.
• Het betreffende “Hi” of “Lo” icoontje en ALARM blijven
knipperen totdat de corresponderende waarden weer binnen

67
de grenzen zijn of de alarmgrens gedeactiveerd is in de
alarmfunctie modus.
Opmerking:
Indien een willekeurige alarmgrens geactiveerd is (maakt niet uit welke
alarmgrens of welk kanaal), zal ”ALARM” permanent getoond worden in
de normale modus (in het tijd en datum gedeelte van het display).
Indien gewenst kan het alarmgeluid worden gedeactiveerd in de
basisinstellingen van de KlimaLogg Pro.
U kunt de USB zender en de PC software gebruiken om gemakkelijk alle
alarmen op de PC in te stellen en over te zetten op de KlimaLogg Pro.
ALARMMELDING INFORMATIE FUNCTIE
• Indien een alarm wordt veroorzaakt, zal uw KlimaLogg Pro
automatisch een speciaal alarmmelding gegevensbestand
maken
• Net als een normaal gegevensbestand, bestaat ook dit
bestand uit een verzameling van alle temperatuur en
luchtvochtigheidswaarden van alle kanalen als ook de
huidige tijd en datum.
• Bovendien worden het kanaal en de waarden die het alarm
veroorzaakt hebben, gemarkeerd in dit alarmmelding
gegevensbestand.
• Het alarmmelding gegevensbestand wordt extra opgeslagen
bij de normale gegevensbestanden en worden automatisch
vermeld in de lijst met historiegegevens van de normale
bestanden.
Opmerking:
De alarmmelding gegevensbestanden kunnen apart worden getoond in
de historie modus op de KlimaLogg Pro en op de PC software.
HISTORIE MODUS
U heeft ook de mogelijkheid om de gegevensbestanden en de
alarmmelding gegevensbestanden te zien op de KlimaLogg Pro zelf.
• Toets de HIST/DEL knop in de normale modus
• HIST verschijnt in het display
• De geheugenindicatie is verborgen

68
• De waarden van het laatste gegevensbestand, als ook de tijd
en datum dat het gegevensbestand is gemaakt, worden
getoond
Gebruik de knop als volgt om door de historie modus te navigeren:
“HIST/DEL” ----------------- volgende / ouder bestand
“OK / MAX.MIN.”------------ vorige / huidig bestand
“Minus”---------------------- kanaal wissel binnen het geselecteerde
gegevensbestand (naar links)
“Plus”------------------------ kanaal wissel binnen het geselecteerde
gegevensbestand (naar rechts)
“ALM”------------------------ splitsing van de alarmmelding
gegevensbestanden
“SET”------------------------ terug naar de normale modus
• Om het laatste alarmmelding gegevensbestand te zien, toets
de ALM knop in de historie modus
• Het kanaal en de waarden die het alarm veroorzaakt hebben,
als ook de betreffende hoogste of laagste grens, worden dan
getoond
• Met de HIST/DEL of OK / MAX.MIN. knop kunt u door de
diverse alarmmelding gegevensbestanden gaan (indien
aanwezig)
• Indien u de ALM knop weer indrukt, komt u terug in het laatst
getoonde alarmmelding gegevensbestand in de normale
HISTORIE MODUS.
• Houd de “HIST/DEL” of “OK/MAX.MIN.” knop ingedrukt om
snel door de gegevensbestanden heen te scrollen (stappen
van 50)
• Om in de normale modus terug te komen, toets de SET knop
in de HISTORIE MODUS in of druk gedurende 2 minuten
helemaal geen toetsen in.
PC VERBINDING
Opmerking:
De benodigde PC software kan gratis gedownload worden van de
download pagina van TFA (www.tfa-dostmann.de/download.asp).

Alle tags