<b><font size="3">&#8505; </font></b> Wind - Regen - PC/Web

Wind - Regen - PC/Web

Bresser

1.1 BR-7002570 Instellen zon op/onder

Instelling zon op / zon onder
Zon op/zon onder kan alleen handmatig ingesteld worden. hiervoor zijn de coordinaten en tijdzone van je locatie vereist. Als voorbeeld nemen we Utrecht: E 5.185  N 52.037  Tijdzone +1 (wintertijd) , +2 (zomertijd).

De stappen:
 1. Na de datum/tijdvariabelen doorlopen te hebben verschijnt er in de windroos een E(ast) of W(est) > (E)
 2. Maak keuze met de plus^ en min knop.
 3. Druk CH-knop in om naar de instelwaarde te stappen.  
 4. Plus/min om waarde aan te passen, CH om volgende getal te kiezen enz.
 5. Clock-set knop (achterzijde) om naar N(orth)/S(outh) te gaan (N) en herhaal bovenstaand om in te stellen.
 6. Clock-set knop om tijdzone in te stellen. Als bovenstaand de waarde instellen (NL wintertijd = +1)
1.2 BR-7002580 Instellen eenheden

Eenheden kunnen als onderstaand aangepast worden.
Als voorbeeld nemen we de windsnelheid.

 • Houd in de normale modus de [WIND] -toets gedurende 2 seconden ingedrukt. De windsnelheidseenheid gaat knipperen.
 • Druk op ^ (of naar beneden toets) om de windsnelheidseenheid te wijzigen in:
  • m / s → km / h → knopen → mph
 • Druk nogmaals op de [WIND] -toets om terug te keren naar de normale modus.
Nexus - Sinus - MTduo (TE923)

2.1 Meegeleverde software
De software is ook beschikbaar via de downloadpagina (menu Product info). Weathercaptureadvance is standaard uitgerust met NL taalinstelling.

 • Zeer compleet software pakket.
 • Weerstation software geschikt voor Nexus, Sinus, Meteotime Duo en La Crosse WS1640.
 • Werkt onder XP, Vista en Windows7
 • Intuïtieve bediening.
 • Diverse mogelijkheden voor grafieken.
 • Geen Internet upload module.
 • Met gratis Weerhuisje Nederlandtalige programmamodule.2.2 Sensor zoekfunctie
Volg onderstaaande stappen als één van de buitensensoren, temperatuur en luchtvochtigheid, wind- of regenmeter niet goed functioneert.

 • Zorg voor goede 1,5V batterijen.
 • Plaats de zender dicht bij het console (hiermee worden storingen in het radiosignaal geminimaliseerd) en druk op de "naar beneden pijl" knop gedurende 3 seconden.
 • Het handmatig zoeken naar zenders is gestart.
 • Werkt de falende zender wel dicht bij het station dan kunt u deze dicht bij een wel goed ontvangen sensor plaatsen. Werkt de falende sensor daar ook, dan is een storend radiosignaal op de originele positie waarschijnlijk. Als de sensor daar niet werkt, dan is een technisch probleem met de sensor waarschijnlijk.


2.3 Reset naar fabrieksinstellingen
Om de fabrieksinstellingen te herstellen voer je de volgende stappen uit:

 • Druk op de "snooze" knop aan de bovenzijde en houd gelijktijdig de "Pijl omhoog" knop ingedrukt. Houd beide knoppen ingedrukt gedurende 4 seconden.
 • Zodra de achtergrondverlichting begint te knipperen, laat u de twee knoppen los. Druk op de "Set" knop om de reset te bevestigen.
 • Het Nexus weerstation begint te piepen gedurende ongeveer 2 minuten.
 • Nadat het basisstation is gestopt met de pieptoon moet het worden uitgeschakeld. Verwijder de netvoeding en de batterijen uit het apparaat.
 • Wacht 1 minuut en herplaats batterijen en netvoeding.
 • De reset is voltooid.


2.4 Instellen Wind > Noordrichting
 • Mastmontage: richt de arm van de windmeter naar het Noorden.
 • Kan de arm niet Noord gericht worden, richt dan de punt van de vaan naar Noord en druk de "set-knop" in de batterijbehuizing in. Dit moet na elke reset/wisseling van batterijen herhaald worden.


2.5 Instellen relatieve luchtdruk
 • Bij initiële setup kan de huidige relatieve luchtdruk rechtsreeks ingesteld worden. De hoogte-instelling is hieraan gerelateerd en hoeft niet meer aangepast te worden.

2.6 Weergave meedere temp/hum sensoren
 • Kies voor statische weergave of alle kanalen bij toerbeurt weergeven bij gebruik van meerdere temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren op de Sinus, Nexus of Meteotime Duo.

2.7 Reset totale neerslag
 • Reset de regenmeter door de batterijen te verwijderen en na 30 seconden te herplaatsen.
 • Start handmatig zoeken van de buitensensoren (zie boven)
 • De interval tijden (laatste uur, 24uur etc) worden niet beïnvloed door de reset.


2.8 Vast tijdstip opslag weerdata
 • Er is geen directe instelling op het weerstation om het moment van loggen te bepalen.
 • Je kunt het moment van loggen echter beïnvloeden door handmatig sensoren zoeken te starten of een fabrieksherstart uit te voeren (zie boven).


2.9 Programmascherm slechts deels zichtbaar
 • Vaak wordt dit veroorzaakt door de scherminstellingen van de monitor onder Windows.
 • Optimale instelling van de DPI-schaal is: Normaal-96 DPI


2.10 Opstarten software in Windows 8.1 / 10
 • Verwijder de USB-kabel van de pc
 • Start de pc-software
 • Sluit het bericht-venster "USB-kabel niet aangesloten!"
 • Koppel de USB-kabel weer aan.
 • Handmatig verbinding maken via "Bestand" => "Lees nieuwe gegevens van het apparaat"
 • Na enkele seconden is de verbinding actief