Mijneigenweer.nl

Ontwikkelingen
23-9:
 • Almanak: "Syteem up" werd niet goed weergegeven. Opgelost.
31-7:
 • Bug (zie 10-7) opgelost.Bij alle weervariabelen kan nu een voorkeur aangegeven worden: Tonen/Niet tonen bij openen van de pagina.
10-7:
 • Het bewaren van de voorkeuren in de daggrafieken werkt nog niet 100%. In de Almanak is dat wel het geval.

6-7-21
 • Met de knoppen onder de grafieken zijn persoonlijke voorkeuren voor de standaard te tonen weervariabelen in te stellen. De voorkeuren worden op de PC/tablet/smartphone van de gebruiker opgeslagen. Je kunt dus op meerdere apparaten verschillende persoonlijke voorkeuren instellen. Met de legenda items direct onder de grafieken kun je weervariabelen tijdelijk tonen/verbergen. Na verversen van de pagina worden de ingestelde persoonlijke voorkeursvariablelen weer getoond.
 • De zoomoptie bij de hoog/laag grafieken op de Almanakpagina is vooral handig om bij de dag hoog/laag waardes een deel van de dagwaardes te kunnen tonen.  

28-2-21
 • Alamank pagina aangepast. Hoog/laag grafieken geactiveerd.Zonuren data is nu ook gewoon via de hoog/laag grafieken uit te lezen,

18-2-21
 • Grafieken bij "muis over" toont verticale lijn met popup van alle waardes behorend bij dat moment.

21-1-21
 • Ontwikkeling van Min/Max grafieken is in volle gang. Weergave in:
  • Dag min max waardes per maand
  • Maand min/max waardes per jaar.
  • Jaar min/max waardes over alle gemeten jaren.  
 • De grafieken worden opgenomen in de Almanak.
 • Vanaf 1-1-21 worden de meetwaardes van bovenstaande weerdata al vastgelegd.

7-1-21
 • Met de start van 2021 is Wind km/h toegevoegd aan de grafieken.
 • Textuele weergave van de windrichting wordt per 2021 ook vastgelegd om zo mogelijk ook in de grafieken i.p.v. de graden waardes van de windrichting de segmentwaardes te tonen (b.v. ZO, W etc).
 • De windrichting wordt niet meer als lijn weergegeven maar als stippen in de grafiek.

20-12-20
 • Nieuwe release geactiveerd. Veel nieuwe weervariabelen:
  • Windsnelheid in diverse grootheden, ook Beaufort, beschikbaar.
  • Windrichting in graden. Eigen Y-as met windroos aanduidingen (NO, ZW etc)
  • De extra (Davis) sensoren UV en Solar en de Instromet zonuren.
  • Wind Km/uur en Heatindex beschikbaar per 1-1-2021
 • De extra sensoren worden automatisch getoond o.b.v. de stationsconfiguratie.

Verlanglijstje
 • Bug: bij stations zonder UV/Solar wordt onder de windmeters ten onrechte een extra "Max" indicatie aangegeven,
 • 31-7 Klaar. Bug in het vastleggen van de voorkeuren oplossen.
 • Min/max waardes voor gecombineerde meters variabelen (zoals b.v. dauw/chill/heat) toevoegen.
 • Jaartal keuze voor de Almanak daggrafieken.
19-12-20
 • Na de introductie van de initiële versie van de weergrafieken wordt binnenkort een uitgebreidere versie geïmplementeerd. Extra UV/Solar en zonuren gegevens zijn daarin toegevoegd net als de windrichting en verschillende windsnelheids keuzes. Daarnaast zullen ook berekende variabelen als windchill, heatindex etc. beschikbaar zijn. Houd de grafieken in de gaten!
 • Fout bij gemiddelde waarde berekening in de Fijnstofgrafieken is opgelost.  

Initiële versie weerdata grafieken
30-11-20
 • De weerdata grafieken hebben dezelfde opmaak als de inmiddels al in gebruik zijnde Fijnstofgrafieken.
 • De weerdata is voor nu beperkt tot:
  • Temperatuur
  • Luchtvochtigheid
  • Dauwpunt
  • Neerslag
  • Luchtdruk
 • De Wunderground grafieken kunnen met de knop "WU graphs" rechtstreeks benaderd worden.
 • Periodekeuze is nu nog beperkt tot "dag modus". Wordt nog uitgebreid met "maand modus" en mogelijk "jaar modus".

Start ontwikkeling grafieken
2-11-20
 • Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van weerdata grafieken. De bedoeling is de grafieken gefaseerd te lanceren. Beginnend met een beperkt aantal weervariabelen.

Meteobridge upgrades
31-10-20
 • De meteobridges zijn inmiddels geupgrade. De sites werken nu met weerwebsite versie 3.0  
 • Op de sites wordt inmiddels de actuele weerdata opgeslagen.

Acties Oktober en November
29-sep-2020
 • Oktober: Alle meteobridges bij de gebruikers updaten naar de nieuwe structuur. Je meteobridge moet wellicht herstart worden. Dat kunnen we vanaf afstand doen.
 • November: Ontwikkelen van grafieken voor de weerdata o.b.v. de Fijnstof grafieken.

Upgrade mijneigenweer websites
29-sep-2020 Dat heeft heel wat voeten in de aarde…
 • De weerdata van alle gebruikers moet op onze eigen server opgeslagen worden waardoor we veel meer opslagcapaciteit nodig hebben.
 • Het betekent ook dat de configuratie van alle individuele meteobridges (die de weerdata naar je weer website stuurt) aangepast moet worden.
 • Er grafieken ontwikkeld moeten worden.
 • De hele weerwebsite aangepast moet worden aan de nieuwe structuur.
 • Er onderweg veel hobbels zijn (genomen;)

De voortgang
 • De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verwerken van weerdata naar grafieken. Voor de fijnstof stations zijn inmiddels grafieken beschikbaar. Een voorbeeld zie je onder Fijnstofgrafieken op mijneigenweer.nl/weerstationhijken.
 • Verwerken van de binnenkomende gebruikers weerdata is gereed en wordt al voor een aantal stations uitgevoerd.
 • De verwerking van de weerdata op de sites moet worden aangepast. We uploaden meer meetdata dan voorheen. Dat kan o.a. toegevoegd worden aan de Almanak. Daarmee zijn we onderweg.
Aanpassingen fijnstofgrafieken
13-11-20
   Opmaak ondersteunende elementen geoptimaliseerd.
   Signaalsterkte toegevoegd aan de grafiek.

6-11-20

   De weerdata grafieken zullen dezelfde opmaak en verwerking hebben als de inmiddels al gebruikte Fijnstofgrafieken.
   Er zijn een aantal aanpassingen in de fijnstof grafieken aangebracht.
       Bij openen van de pagina wordt direct de huidige grafiekdata getoond.
       Probleem met tonen grafieken Oktober is opgelost.
       Grafieken nu ook ondersteund door Safari (Mac, iPad, iPhone)

De voortgang
29-sep-2020

   De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het verwerken van weerdata naar grafieken. Voor de fijnstof stations zijn inmiddels grafieken beschikbaar. Een voorbeeld zie je onder Fijnstofgrafieken op mijneigenweer.nl/weerstationhijken.

Het is zover
22-jul-2020
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, het is zover. De eerste grafieken, die voor de fijnstofmetingen, zijn klaar!
Voor alle Mijneigenweer gebruikers met een fijnstofstation zijn de fijnstofgrafieken geactiveerd.

Voor de gebruikers die het betreft, bemerk je onvolkomendheden in de weergave of het gebruik van de grafieken, laat het ons weten. Jullie terugkoppeling wordt zeer gewaardeerd. Ook als je het helemaal top vindt ;)
10-jun-2020
De weer websites gehost op www.mijneigenweer.nl ondergaan een grondige metamorfose. De grafiekenpagina van Wunderground wordt vervangen door "eigen" gegenereerde grafieken. De weerdata wordt opgeslagen op de weer website van elke individuele gebruiker.

Daarnaast komt er een extra pagina beschikbaar voor de Fijnstof grafieken (zie v.b. rechts), voor deelnemers met een fijnstof station. En voor de gebruikers met een zonuren station zal ook daarvoor een grafiek beschikbaar komen.

Het is een hele klus die geklaard moet worden. Van alle gebruikers zullen de instellingen op de meteobridge aangepast moeten worden naar de nieuwe situatie.
Met deze blog houden we jullie op de hoogte van de vorderingen en kunnen jullie ook zelf reacties geven.

Albert
Weerhuisje.nl