Weerhuisje.nl. Meer met weer!

Davis

Davis - Weerstations

Hoe kan ik de temperatuur op het display in tienden graden instellen?

 • Davis Vantage Pro2 weerstation: Druk op [Temp]. Herhaal: [2nd] vervolgens [GRAPH] totdat de gewenste temperatuureenheden weergave verschijnt.
 • Davis Vantage Vue weerstation: Druk op [Temp]. Herhaal: [2nd] vervolgens [TIME] totdat de gewenste temperatuureenheden weergave verschijnt.

Wat wordt bedoeld met een Rain Storm?

Een Rain Storm is een regenperiode die begint met minimaal twee tikken (0,4mm) van de regenmeter en eindigt na 24 uur zonder neerslag.

Hoe stel ik het ISS ID van mijn Vantage Vue weerstation in?

Instellen ID op het console:
 • Druk op [SECOND] en daarna op [DONE] om in setup mode te gaan.
 • Druk meermaals op [DONE]. Na "reveiving from" nog een keer op [DONE] drukken om in de ID instelling te komen.
 • Kies met de pijltjes toesten ( ) het gewenste ID nummer. Met (+ -) toetsen ISS aan/uitzetten.
 • Met meermaals [GRAPH] eventueel een ander type station kiezen.
 • Setup afsluiten: houdt [DONE] ingedrukt totdat het normale scherm verschijnt.

Instellen ID op de ISS:
 • Houdt de knop naast het ledje aan de onderkant van de ISS ingedrukt totdat de led snel begint te knipperen. De ISS is nu in setup mode.
 • Druk de knop net zo vaak in totdat het gewenste ISS ID is bereikt. B.v.: Bij ID 2; twee keer indrukken.
 • Na enkele seconden bevestigt de ISS de instelling. De led knippert het aantal keren dat de knop is ingedrukt.
 • Setup wordt automatisch afgesloten en de led knippert om de 2,5 sec. Dit is de normale zendinterval.
 • Na een paar minuten licht de led niet meer op. Dit om energie te sparen.

Hoe stel ik het ISS ID van mijn Vantage Pro2 weerstation in?

Instellen ID op het console:
 • Druk op [DONE] en gelijktijdig op [-] om in setup mode te gaan.
 • In setup: Druk nog eens [DONE]. Boven de onderste lijn staat nu het ID nummer. Onder de lijn staat het type station behorend bij dit ID.
 • Kies met de () toetsen het gewenste ID. ID aan/uit met (+ -). Type station met meermaals [GRAPH] instellen.
 • Setup afsluiten: houdt [DONE] ingedrukt totdat het normale scherm verschijnt.

Instellen ID op de ISS:
 • Verwijder het zonnepaneel en haal de stekker los.
 • Bovenaan de zenderunit printplaat bevindt zich een switchblok met een viertal dip switches.
 • Switch naar beneden is OFF. Switch omhoog is ON. Met een klein schroevendraaiertje naar boven/beneden te schuiven.
 • ID1: OFF OFF OFF OFF
 • ID2: OFF OFF ON OFF
 • ID3: OFF ON OFF OFF
 • ID4: OFF ON ON OFF
 • ID5: ON OFF OFF OFF
 • ID6: ON OFF ON OFF
 • ID7: ON ON OFF OFF
 • ID8: ON ON ON OFF
 • Sluit de stekker van het zonnepaneel weer aan en plaats de kap op de zenderunit.

Sensoren caliberen, hoe doe ik dat?

Diverse weervariabelen kun gecalibeerd worden. Als voorbeeld nemen we de temperatuursensor. Voor andere sensoren raadpleeg de handleiding.
 • Selecteer een te kalibreren variabele.
 • Druk 2ND, Druk vervolgens SET en houd deze ingedrukt.
  Houd SET ingedrukt tot het kalibratie compensatie bericht verschijnt in de ticker.
  De ticker geeft de huidige kalibratie compensatie weer.
 • Druk op de + en - toetsen om de compensatiewaarde op te tellen of af te trekken van de temperatuurwaarde.
 • Druk op DONE om de kalibratie te verlaten.

Hoe kan ik de VP2 ISS resetten?

 • Verwijder het zonnepaneel en haal de stekker los.
 • Verwijder de batterij
 • Plaats de 5V connector van de netvoeding van het VP2 console in de aansluiting boven de batterijhouder (de adapter niet op netspanning aansluiten).
 • Wacht 30 seconden. Hierna is de ISS als bij de eerste opstart.
 • Sluit de batterij en zonnepaneel weer aan om de ISS weer op te starten.

Hoe achterhaal ik de Firmware versie van mijn console?.

Houdt [DONE] en [+] gelijktijdig ingedrukt. De Firmware versie verschijnt rechts onderin beeld.

Alle meet- en alarmwaarden op het display resetten

Het "clear all" commando verwijdert alle opgeslagen hoog/laag meetwaarden inclusief maand en jaar hoog/laag waarden. Tevens worden de instellingen voor alle alarmen gewist.
 • Druk op de knop [WIND] op het console.
 • Druk op [2ND] en houd vervolgens [CLEAR] minstens 6 seconden ingedrukt.
 • Laat [CLEAR] los wanneer "CLEARING NOW" verschijnt onderaan het display.

Alle data is nu gewist.

Vantage Pro VP1 en VP2 compatibiliteit

VP1 en VP2 uitwissselbaar?
 • Nee - Console en ISS tussen VP1 en VP2 niet uitwisselbaar.
 • Nee - Temp/hum sensoren - zie item: "Vantage Pro modellen vanaf 2000"
 • Ja - Regenmeter; windmeter; UV; Solar; Soilmoisture; (Soil)temp; Leaf wetness
 • Ja - 6510xx, 6555 dataloggers

Note: De US en NON-US (OV - Over Seas) console/ISS delen zijn vanwege verschillende zendfrequenties niet onderling uitwisselbaar.

Compatibiliteit nieuwe 2016 VP2 T/H sensor.

Sinds januari 2016 worden de VP2 modellen voorzien van de nauwkeuriger SHT31 Temperatuur en luchtvochtigheidssensor.
Ook additionele T/H stations zijn voorzien van deze nieuwe sensoren.
Specificaties nwe SHT31 Vantage Pro2 sensor:
 • +/- 0,3 &degC (oude 0,5-1,0) over het gehele temperatuurbereik.
 • +/- 2% (oude 3-4%) over het hele bereik.
 • De nieuwe Vantage Pro2 modellen hebben een manufacturing code ASxxx en later
 • Nieuwe sensor: SHT31 (oudere model SHT11).


Compatibiliteit zenderboard nieuwe en oude digitale sensoren
 • De gebruikte zenderboards voor beide modellen zijn gelijk. Voor de nieuwe sensoren is de firmware op het zenderboard aangepast (V2.5 - mfg code vanaf ASxxx).
 • Een nieuwe sensor op een ouder zenderboard (mfg code tot ARxxx) geeft een tempafwijking van plus 0,5 &degC. Calibreer Temp uitlezing met -0,5 &degC (Zie FAQ item: Sensoren calibreren)
 • Een oude sensor op een nieuw zenderboard (mfg code vanaf ASxxx) geeft een tempafwijking van min 0,5 &degC Calibreer Temp uitlezing met +0,5 &degC (Zie FAQ item: Sensoren calibreren)
 • Analoge sensoren (6470, 6475) zijn volledig compatibel met de nieuwe zenderboard firmware.
 • De nieuwe sensor wordt niet gebruikt in de Vantage Vue stations.

Compatibiliteit analoge VP2 (2005) sensor versus huidige digitale sensoren.

Een Vantage Pro2 met analoge sensor kan geupgrade worden voor gebruik met de nieuwe digitale sensoren. Hiervoor het zenderboard vervangen worden door een recente versie die voor gebruik met digitale sensoren geschikt is.

Barometerwaarde geeft alleen streepjes.

De barometer heeft een bereik van 540-1100HPa. Wanneer de altitude-instelling (hoogte t.o.v. zeeniveau) een relatieve luchtdruk (zeeniveau) oplevert buiten het barometerbereik dan worden streepjes getoond.
Een voorbeeld:
 • De actuele rel. luchtdruk (=zeeniveau luchtdruk) is 1020HPa. Uw locatie is op 75m boven zeeniveau.
 • Ongeveer elke 7,5m stijging vermindert de luchtdruk met 1HPa. De door uw station gemeten absolute luchtdruk is dan 1010HPa
 • Een console hoogte-instelling van 75m herleidt de gemeten absolute luchtdruk (1010) met 10HPa naar 1020HPa
 • Per ongeluk stelt u op het console de altitude instelling in op 7500 (i.p.v. 0075).
 • De hoogte-instelling van 7500m verlaagt de absolute luchtdruk met (7500/7,5=) 1000HPa naar 10HPa.
 • 10HPa is onder het bereik van minimaal 540HPa. De luchtdruk zal op het console streepjes weergeven

Hoe demonteer ik de zenderunit van de ISS behuizing van een Vantage Pro2 station?

 • Verwijder het solarpaneel, ontkoppel de sensorkabels en verwijder ze uit de behuizing.
 • De zenderunit is met een wig aan de achterzijde van de basiseenheid bevestigd.
 • Verwijder de regenconus en trek de wig aan de achterzijde van de behuizing naar boven los (zie afbeelding).


Zenderboard van Vantage Pro2 station uit behuizing verwijderen.


 • Ontkoppel de solarpaneel aansluiting.
 • Verwijder de vier schroeven van de witte afdekplaat.
 • Plaats een kleine platte schroevendraaier tussen de twee ringen (zie foto) en buig de linker ring iets naar binnen.
 • Schuif de linker ring naar boven weg. De antenne is nu ontgrendeld
 • Verwijder het zenderboard met antenne iets draaiend uit de behuizing.

Vervangen Vantage Pro2 wipmechanisme regenunit.


De video toont de demontage en montage van het wipmechanisme van de regensensor van de Davis Vantage Pro2.

Reset weatherlink (op PC) password


Het wachtwoord voor sommige functies in Weatherlink (PC software) wordt in Weatherlink ingesteld. Het wachtwoord wordt opgeslagen in het Davis display. Een kopie van het wachtwoord wordt in leesbaar formaat opgeslagen in een bestand (tsp.utl) in de weatherlink map.
 • Ga naar de map op de PC waar weatherlink is geïnstalleerd (std. is dat: C:\weatherlink).
 • Verifieer in verkenner dat "verborgen bestanden tonen" aan staat. Voor Windows10: Verkenner > Beeld > Opties, tab Weergave: Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven.
 • Zoek het bestand tsp(.utl)
 • Open het tsp bestand met een simpele editor als Wordpad of Notepad. Hier vind je het wachtwoord.
 • Start weatherlink Ga naar menu > Setup > Set password...
 • Voer het wachtwoord in en vink vervolgens "clear password" aan als je de wachtwoordbeveiliging wilt verwijderen.

tsp.utl bestand niet aanwezig?
 • Reset van het wachtwoord in het Vantage display vereist gespecialiseerdere actie. Meer informatie is te vinden via internet. Reset van het display wachtwoord kunnen wij ook als dienst uitvoeren. Neem daarvoor contact met ons op.

 


Davis - Weatherlink software

Ik krijg een "Error setting the archive interval" melding in Weatherlink.

Davis weatherlink software instelling van de loginterval geeft een foutcode. Menu setup > Set Archive Interval. Na het aanpassen van de interval en de melding "This operation will clear the archive memory" komt er een foutmelding "Error setting the archive interval". De aanpassing is echter wel doorgevoerd. Dit wordt veroorzaakt door een timing probleem.

Weatherlink meldt "device not found I"

Deze fout kan veroorzaakt worden doordat er bij het aankoppelen van de datalogger een verkeerde volgorde is gebruikt. De juiste volgerde van aan- en afkoppelen is: eerst USB-kabel aansluiten, daarna WL opstarten; WL afsluiten en daarna USkabel afkoppelen. Oplossen van het "device not found" probleem:
 • Kies in Menu-setup-communications de seriële poort > OK
 • Opnieuw Menu-setup-communications en kies USB > OK
 • Waarschuwing > OK > OK
Hierna zal het station weer herkend moeten worden.

Weatherlink meldt "device not found II"

Als methode I niet werkt kunt u het USB Express stuurprogramma opnieuw installeren
 • Ga naar de folder waar Weatherlink geïnstalleerd is (standaard: C:\weatherlink)
 • Ga naar support/drivers/direct_USB_Drivers_Win_X (voor WinXP en hoger)
 • Rechts muisklikken op SiUSBXp.inf en klik in het menu op installeren
 • Koppel de USB-kabel los en herplaats deze.

Ik krijg de melding "you have no data to browse".

Weatherlink herkent weliswaar de datalogger in het console maar wanneer geprobeerd wordt data te downloaden verschijnt de melding "you have no data to browse". Mogelijk wordt de datalogger niet volledig door het console van het weerstation herkend. Controleer correcte communicatie tussen datalogger en console:
 • Activeer de setup mode. Druk op [BAR] Als op het scherm "Serial Baud Rate 19200" verschijnt is de communicatie ok.
 • Verschijnt "Rain seaon begins july 1" dan is de communicatie verstoord en is een reset nodig.
 • Reset:
 • Verwijder netadapter en de batterijen.
 • Verwijder de datalogger en wacht 30 seconden.
 • Herplaats de datalogger en wacht 30 seconden.
 • Herplaats de batterijen en de netadapter.
 • Druk na de "Congratulations..." melding op [BAR]
 • Op het scherm moet nu "Serial Baud Rate 19200" verschijnen.

Weatherlink meldt "Error saving program config file"

Dit probleem treedt op wanneer u onvoldoende rechten heeft om betreffende bestanden te schrijven. U kunt dat onder windows instellen onder eigenschappen van het Weatherlink programma.

Weatherlink fix voor gebruik met Apple OSX Maverick

Probleem: De geïnstalleerde Weatherlink software werkt niet meer op de Apple Mac computer na een upgrade van het Apple Mac operating systeem naar release "Maverick".
U hoeft geen nieuwe versie Weatherlink voor uw weerstation te kopen. Hieronder staat de fix voor dit probleem.

1. Open Weatherlink. Als er een foutmelding verschijnt deze gewoon sluiten.
2. Ga naar de bovenkant van het scherm en klik op 'Bestand' ... ga dan naar beneden en klik op 'nieuw station'.
3. In het venster dat wordt geopend, typt u een nieuwe naam van de zender die anders is dan de naam van het huidige station. Klik op OK.
4. Wanneer u wordt gevraagd om te gaan door de walkthrough dan kunt u deze gewoon voltooien.

Dan de volgende stappen uitvoeren:
1. Ga naar de bovenkant van het scherm, klik op 'setup', klik op 'communicatie configuratie'.
2. In het volgende venster naast 'Port', klik op de drop-down box.
3. Selecteer de 'SLAB USB to UART' lijst.
4. Controleer vervolgens of de 'baudrate' 19200 weergeeft. Klik vervolgens op 'TEST' ... het station moet nu gevonden worden.
5. Klik op OK om af te sluiten.

Nu kunnen de gegevensbestanden van de oude stationsdatabase naar de nieuwe overgezet worden. Volg deze stappen:
1. Sluit Weatherlink af.
2. Doe een zoekopdracht op de computer naar een map met de naam 'WLink'. Open de map.
3. Zoek naar een map met dezelfde naam als de oorspronkelijke naam van het station die u hebt gemaakt. Open de map.
4. In de map ziet u bestanden als: 2013-10.xxx (de xxx staat voor de eerste drie letters van de naam van de stationsmap).
5. Markeer deze mappen, en sleep deze vervolgens in de map met de naam van het nieuwe zojuist aangemaakte station.
6. Sluit het venster en open Weatherlink.
7. Klik op het pictogram Bladeren om de gegevens te bekijken . Als de gegevens zichtbaar zijn bent u klaar. Als u dat niet ziet of het lijkt het allemaal nullen, ga dan naar stap 8.
8. Ga terug in de map WLink en naar de nieuwe mapnaam van het aangemaakte station. De bestanden die u overgeplaatst heeft hebben waarschijnlijk nog de ?extensie van de oude folder.
9. Verander alle extensies in de eerste drie letters van de nieuwe map.

Hoe kan ik een Davis 6555 IP-datalogger instellen?

1. Zoek het IP adres van de Davis 6555 IP-datalogger op. B.v. d.m.v. Weatherlink > Setup > communications > Local device ID > Druk op [FIND]. Het IPadres verschijnt.
2. Vul het datalogger IP adres in de adresbalk van uw browser (b.v. Internet explorer)
3. Het "WeatherlinkIP Configuration" menu verschijnt.
4. De bovenste regel geeft info over: DeviceID, Hardware, Firmware en Bootware revisie.
5. Daaronder kunt u in de linker kolom kiezen voor automatisch IP-adres (std) of een vast IP adres instellen.
6. In de rechterkolom wordt de TCP com port instelling en al dan niet uploaden naar weatherlink.com ingesteld.
7. De onderste regel geeft diagnostische informatie.

Ik wil terug van USB naar serieel communicatie.

 • Ga naar de folder waar Weatherlink geïnstalleerd is (standaard: C:\weatherlink)
 • Ga naar support/utilities
 • Dubbelklik op: CP210X USB to Serial Converter.exe

De datalogger staat nu weer op serieel communicatie.

Herstellen logbestanden na nieuwe installatie Weatherlink

De weerdata wordt in maandelijkse WLK-bestanden geplaatst. Na herinstallatie van de Weatherlink software kunnen beschikbare oude WLK-bestanden weer teruggeplaatst worden in de nieuwe map. In dit document lees je hoe: Weatherlink-move-weather-data-to-new-pc.pdf

Het USB-apparaat dat u op deze computer hebt aangesloten heeft een storing veroorzaakt. Windows...

Op sommige PC's wordt onvoldoende stroom geleverd op de USB aansluitingen aan de voorzijde van de PC. Sluit de USB-logger aan op een USB aansluiting aan de achterkant van de PC en probeer opnieuw.